images/thainrsa58/bg1.pngข่าวร้องทุกข์
images/thainrsa58/icon_new.png  กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สผ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร (04/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  ตำรวจ เผย ดีเดย์ 9 มกราคม 66 เริ่มใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (04/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  ผู้ป่วยโควิดสิทธิบัตรทอง-สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น พบแพทย์ทางไกล ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน (04/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  คกก.โครงการ ส.ว.พบประชาชน ในพื้นที่ จ.ภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ จ.ลำปาง (04/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  กมธ. ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อบจ.ปทุมธานี (04/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนเดินทางวันหยุดยาวตลอดเดือน ธ.ค.65 ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน (03/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  กมธ. การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (03/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ขอหน่วยงานเร่งจัดการข้อจำกัดส่งออก หนุนประมงไทย (02/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  ส.ส.ภูมิใจไทย-เพื่อไทย-พลังประชารัฐ เตรียมยื่น กมธ.การคมนาคม สภาฯ หาแนวทางชะลอการขึ้นราคาค่าโดยสารบีทีเอส (01/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  ส.ส.ก้าวไกล ขอรัฐดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ตามข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร (01/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  ส.ส.ก้าวไกล ส่งจดหมายถึง รมว.รายบุคคล ตรวจสอบการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่อทุจริต (01/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  ส.ส.มงคลกิตติ์ แนะรัฐเร่งออกมาตรการหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. (01/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  กมธ.ท่องเที่ยว วุฒิสภา ให้การรับรอง รมว.ท่องเที่ยวฯ มองโกเลีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว (01/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  โฆษก กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ สผ. มองกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ยังซับซ้อนเตรียมเดินหน้าหารือหน่วยงานลดข้อจำกัดให้ประชาชน (01/12/2565)
images/thainrsa58/icon_new.png  พรรคก้าวไกล รับ 5 ข้อเสนอ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก (01/12/2565)
images/thainrsa58/bg1.pngข้อมูลประชาสัมพันธ์
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ (13/11/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ตรวจสอบสิทธ!! มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ย้ำเตือน!! บัตรประชาชนถ้าไม่จำเป็นอย่าให้ใครเด็ดขาด ถ้ายังต้องใช้สำเนาบัตรให้ถ่ายเพียงด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้น (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  พบปัญหากรณีซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ สามารถปรึกษาและแจ้งเรื่องได้ที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC" (1212 Online Complaint Center) โดย ETDA ใน 4 ช่องทาง (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  20 ก.ค. 63 พร้อมจ่าย!! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท (18/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  การสวมหน้ากาก ป้องกันการติด COVID -19 ได้อย่างไร วันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะ (18/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ป.ป.ท.เปิดช่องทาง "ไทยเฝ้าระวัง" ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด (17/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  มาตรการควบคุมหลัก COVID-19 ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมกรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี (17/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  "คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว” (16/07/2563)