หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

images/news_191.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ RSS
images/design/news/icon1.jpg  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
images/design/news/icon1.jpg  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (01/02/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (14/01/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๑๓ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (10/10/2561)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่อง ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (28/08/2561)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศรับสมัครงาน RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (26/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย (19/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ (17/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (15/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (01/08/2565)
อ่านทั้งหมด

images/news_191.jpgข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Initiative) (26/01/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนงานแสดงนิทรรศการ รัฐสภาไทย สู่รัฐสภาสีเขียว (07/04/2564)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น FI6230 (01/03/2564)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30/09/2563)

images/design/news/news_191.pngการจัดซื้อจัดจ้าง
images/news_191.jpgประกาศซื้อ/จ้าง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสีอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซ์้อรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑๑ รายการ และรายการคุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมภายในห้องควบคุมระบบถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและห้องควบคุมระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา จำนวนห้องละ ๒ ชุม รวมเป็น ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุสื่อสาร) จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/08/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศผู้ชนะ RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกเกียรติบัตร จำนวน ๑๒ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน ๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกใส่เกียรติบัตร จำนวน ๒๖ ปก และแฟ้มปกคำกล่าวรายงาน จำนวน ๒ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกั้นกันตกแบบสแตนเลส จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศยกเลิก RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (29/06/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศเปลี่ยนแปลง RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
อ่านทั้งหมด

images/news_191.jpgแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
images/design/news/icon1.jpg  รายการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (.xlsx) (24/04/2567)
images/design/news/icon1.jpg  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (03/10/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (31/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (26/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (11/08/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (03/03/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน ๗ วันต่อสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (23/02/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบถอดความเสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX (31/01/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการแบบคมชัดสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgขายทอดตลาด RSS
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถบัส (20/06/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (02/11/2564)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่โครงการขุดปรับพื้นที่บริเวณสนามรัฐสภา ลานประชาชนทางทิศเหนือ งานก่อสร้างลานประชาชน วงเวียนดอกบัวทองและงานภูมิสถาปัตยกรรม (06/01/2564)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่โครงการขุดปรับพื้นที่บริเวณสนามรัฐสภา ลานประชาชนทางทิศเหนือ : งานก่อสร้างลานประชาชน วงเวียน ดอกบัวทองและงานภูมิสถาปัตยกรรม (25/11/2563)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษำร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8,017 รายการ (06/11/2563)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgประกาศราคากลาง
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (06/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณและบริการอินเทอร์เน็ตคู่ขนาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (06/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัตรา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (05/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง (31/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดเช่าเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสีอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (31/08/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgการเผยแพร่
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (17/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (11/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (01/08/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) รายการจ้างทำหลังคาป้องกันน้ำฝนสาดเข้าอาคาร (07/07/2565)
images/design/news/icon1.jpg  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (07/07/2565)
อ่านทั้งหมด
images/news_191.jpgข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
images/design/news/icon1.jpg  จ้างติดตั้งประตูกั้นห้งอควบคุมลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 ประตู ณ อาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ (16/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  จ้างเปลี่ยนสายสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 2 ณ อาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ (10/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  โครงการ วัสดุสำนักงาน และ วัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ (07/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (07/09/2565)
images/design/news/icon1.jpg  โครงการ จ้างทำโล่เกียรติยศพร้อมกล่อง จำนวน ๑ รายการ (07/09/2565)
อ่านทั้งหมด


images/news_191.jpgข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/design/news/icon1.jpg  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 28 โยคะแบบง่ายเพื่อรักษาออฟฟิศซินโดรม โดย จารุณี ชัยชาญชีพ (29/05/2567)
images/design/news/icon1.jpg  ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 27 ตาลโตนด (02/05/2567)
images/design/news/icon1.jpg  ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 26 รัฐสภาประจำจังหวัด: บทบาทการเชื่อมโยงสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน โดย นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ (22/03/2567)
images/design/news/icon1.jpg  ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 25 soft power กับวัฒนธรรมไทย โดย ดร.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม สมาชิกวุฒิสภา (04/03/2567)
images/design/news/icon1.jpg  ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 24 เทคนิคการทำ presentation และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดย นายคณาธิป ไกยชน (06/02/2567)
อ่านทั้งหมด
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา