หน้าหลัก >> ข่าวและกิจกรรม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ >> ข่าวและกิจกรรม
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง ห้องประชุมพระสุริยัน ซึ่งเป็นห้องประชุมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และพื้นที่บริเวณโดยรอบห้องประชุม ( วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๖:๓๓ น.) (15/1/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (15/8/2562)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะสื่อมวลชนตรวจระบบความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา (15/8/2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (14/9/2561)
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (6/8/2561)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจสื่อมวลชนประเด็นการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (18/5/2561)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด ความเป็นมา ความคืบหน้าและงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (30/3/2561)
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (28/3/2561)
วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงเรื่องที่จอดรถอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (20/3/2561)
วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ชี้แจงการของบเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (12/3/2561)
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประธาน สนช. ประชุมคณะก.เร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างฯ พร้อมลงพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ (7/3/2561)
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (20/2/2561)
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (14/2/2561)
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประชุมหารือคณะอนุกรรมการดำเนินการเคลื่อนย้ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์จากอาคารรัฐสภาไปยังที่ทำการอาคารชั่วคราว (12/2/2561)
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ทำการอาคารรัฐสภาชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (23/1/2561)
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (23/1/2561)
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (17/1/2561)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ประชุมหารือร่วมกันกับประธานคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการจัดหาที่ทำการ (11/1/2561)
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (10/1/2561)
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (26/12/2560)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ :
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 4 พ.ค. 59) 

View My Stats
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
โทร. 02 667 4943-4
โทรสาร 02 667 4941
http://www.parliament.go.th/newsapa E-Mail : newsapa@parliament.go.th