หน้าหลัก >> วีดิทัศน์
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ >> วีดิทัศน์
ทิศทางรัฐสภาใหม่ ปี 2560
รายงานพิเศษ ...ก้าวต่อไปสู่รัฐสภาแห่งใหม่
ความคืบหน้าการก่อสร้างระหว่างเดือนกันยายน -ตุลาคม๒๕๕๙
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
แบบจำลองเสมือนจริงของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

หน้า : [1]
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ :
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 4 พ.ค. 59) 

View My Stats
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
โทร. 02 667 4943-4
โทรสาร 02 667 4941
http://www.parliament.go.th/newsapa E-Mail : newsapa@parliament.go.th