-- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เสียงปฏิรูปประเทศ
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่
รัฐสภาไทย (สมัยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562) >> ข้อมูลเผยแพร่

ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย (28/11/2566)
ขยะเหลือทิ้งสู่เทรนด์เสื้อผ้ารักษ์โลก (13/11/2566)
เฮลิคอปเตอร์มันนี (Helicopter Money) กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ (24/10/2566)
นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (21/8/2566)
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (8/8/2566)
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ กอ.รมน. (5/7/2566)
ปัญหาการประมงและการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (28/6/2566)
ย้อนอดีตมองอนาคตกับโรคลัมปี สกิน (27/6/2566)
นโยบายสลากการออมหรือหวยบำเหน็จ (11/5/2566)
ผลกระทบต่อไทยกรณีธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาล้มละลาย (27/4/2566)
การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร (29/12/2565)
ความก้าวหน้าของกฎหมายเกี่ยวกับคู่ชีวิตของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (23/11/2565)
ระบบคุณธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (10/11/2565)
เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนนวัตกรรมรักษ์โลกร้อน (8/11/2565)
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (4/11/2565)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (28/9/2565)
แนวคิดในการควบคุมอาวุธปืนของไทยและต่างประเทศ : กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น (22/9/2565)
ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (26/8/2565)
การครอบครอง และการใช้กัญชาภายหลังการปลดล็อก (18/8/2565)
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ:แนวปฏิบัติที่ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา (11/7/2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2244 2500 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 5 ต.ค. 58)