หน้าหลัก ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านเว็บไซต์
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การให้บริการฯ
ถาม-ตอบปัญหา แผนที่หน่วยงาน FAQ  
เข้าสู่ระบบ(สำหรับประชาชน)
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
(เริ่มนับ มกราคม 2553)

FAQ

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1 : ต้องการทราบข้อมูลการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็น ขรก.รัฐสภาสามัญที่เผยแพร่บนเว็บไซต์รัฐสภา จะดูได้ที่ไหน
คำตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลการสอบบรรจุฯ ได้ที่ http://www.parliament.go.th/index2.php เลือกหัวข้อ "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" แล้วเลือกดูที่หัวข้อ "ตำแหน่งงาน"
คำถามที่ 2 : ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา จะหาข้อมูลในเว็บได้ที่ไหน
คำตอบ : กรุณาดูข้อมูลที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html หัวข้อรัฐธรรมนูญและธรรมนูญ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ, ข้อบังคับการประชุม, ระเบียบต่าง ๆ
คำถามที่ 3 : เคยได้ยินมาว่าการสอบเข้าทำงานที่รัฐสภาต้องมีการจ่ายเงินวิ่งเต้นเพื่อให้สอบได้ อยากทราบว่าจริงหรือไม่
คำตอบ : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามักมีมิจฉาชีพทำการแอบอ้างและหลอกลวง ทำให้ผู้สมัครที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ แต่อย่างใด หากท่านมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีข้าราชการหรือลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือร้องเรียนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้ดำเนินการในทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวต่อไป
คำถามที่ 4 : กฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐสภามีอะไรบ้าง
คำตอบ : กรุณาดูข้อมูลที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html หัวข้อรัฐธรรมนูญและธรรมนูญ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ, ข้อบังคับการประชุม, ระเบียบต่าง ๆ
คำถามที่ 5 : ทำไมเมื่อแจ้งโทร.ร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนร้องทุกข์ด้วย
คำตอบ : เนื่องจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ทันทีในทุกเรื่อง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล แต่เป็นการดำเนินงานในลักษณะประสานงานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อ ดังนั้น การที่ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งข้อมูลหรือส่งเรื่องร้องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน Website หรือ e-mail ทั้งที่แสดงตัวหรือไม่แสดงตัว โดยมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่ส่งจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จึงต้องประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งให้หน่วยงานที่รับเรื่องไปดำเนินการสามารถนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการร้องเรียนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

หน้า : 1 


 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5041  e-mail : help@parliament.go.th
เว็บไซต์ : www.parliament.go.th/help