หน้าหลัก ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านเว็บไซต์
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การให้บริการฯ
ถาม-ตอบปัญหา แผนที่หน่วยงาน FAQ  
เข้าสู่ระบบ(สำหรับประชาชน)
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
(เริ่มนับ มกราคม 2553)

 ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์


1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน โดย * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคลที่ต้องการร้องเรียน หน่วยงานที่ต้องการ
    ร้องเรียนและรายละเอียดต่างๆของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน
    ระบุความรุนแรงของปัญหา หัวข้อในการติดต่อ ประเภทหัวข้อปัญหา
3. เลือกช่องทางการติดต่อกลับ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อท่านกลับในภายหลัง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มถัดไป ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่
    ท่านได้ร้องเรียน เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
5. คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน โดยระบบจะส่งเรื่องไปยัง
    เจ้าหน้าที่ต่อไป หรือคลิกปุ่มย้อนกลับ หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียน
6. ระบบจะทำการออก Ticket ID สำหรับให้ท่านได้ติดตามเรื่องร้องเรียนของท่าน


หมายเหตุ รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
 
 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5041  e-mail : help@parliament.go.th
เว็บไซต์ : www.parliament.go.th/help