-- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เสียงปฏิรูปประเทศ
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
รัฐสภาไทย (สมัยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562) >> บทความวิชาการ Academic Focus

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (16/11/2566)
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (31/10/2566)
ความหวังของการขนส่งไทยกับกรมราง (28/9/2566)
มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย (18/9/2566)
การจัดการไฟป่า และหมอกควันของประเทศไทย (15/9/2566)
ปรากฏการณ์เอลนีโญสู่วิกฤตการณ์ภัยแล้งภาคการเกษตร (17/8/2566)
งบประมาณฐานศูนย์: เพิ่มประสิทธิภาพหรืออุปสรรค (15/8/2566)
การปฏิรูปตำรวจ (10/8/2566)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร (3/8/2566)
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบภาคประชาชน (13/6/2566)
การควบคุมสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2/6/2566)
การเลือกตั้งพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย (30/5/2566)
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (21/3/2566)
ชุมนุมสาธารณะ: ทาง 2 แพร่ง สันติวิธีหรือความรุนแรง (23/1/2566)
สิทธิในการปิดงานและการนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ (29/11/2565)
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 : การคาดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์กระบะแคป (20/10/2565)
การคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (6/10/2565)
การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ (22/9/2565)
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (22/9/2565)
เส้นทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย (12/9/2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2244 2500 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 5 ต.ค. 58)