-- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เสียงปฏิรูปประเทศ
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
 

1

 
images/house2558/icon-news2.png RSS
images/house2558/0icon.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
images/house2558/0icon.png  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (01/02/2562)
images/house2558/0icon.png  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (14/01/2562)
images/house2558/0icon.png  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๑๓ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (10/10/2561)
images/house2558/0icon.png  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 เรื่อง ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (28/08/2561)
images/house2558/0icon.png  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (shortlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (09/08/2561)
images/house2558/0icon.png  ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (19/07/2561)
images/house2558/0icon.png  การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและบทวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๖,๐๔๗ คน เป็นผู้เสนอ (ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) (17/07/2561)
images/house2558/0icon.png  ขอเชิญบุคคลในวงงานรัฐสภา ชมนิทรรศการ "การฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐตุรกี" (26/06/2561)
images/house2558/0icon.png  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๒๔๘ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (13/06/2561)
images/house2558/topic-news-n3.png RSS
images/house2558/0icon.png  การสังเคราะห์และติดตามผลการปฏิรูป (23/05/2561)
images/house2558/0icon.png  รายงานตามแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี (23/05/2561)
images/house2558/0icon.png  ชุดองค์ความรู้โดยการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (28/09/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ (24/08/2560)
images/house2558/0icon.png  หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๑๐ เดือนที่สาม (09/08/2560)
images/house2558/0icon.png  หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๖ เดือนที่สอง (09/08/2560)
images/house2558/0icon.png  หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๖ เดือน (09/08/2560)
images/house2558/0icon.png  รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (09/08/2560)
images/house2558/0icon.png  - ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (07/08/2560)
images/house2558/0icon.png  - ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (07/07/2560)
images/house2558/topic_notice.png RSS
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐ (08/08/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ ก.ค. ๖๐ (08/08/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ (08/08/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ ก.ค. ๖๐ (31/07/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ ก.ค. ๖๐ (31/07/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ (19/07/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๐ (19/07/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ (13/07/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ (13/07/2560)
images/house2558/0icon.png  ข้อสังเกตการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ (28/06/2560)
images/house2558/topic_timetable.png RSS
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (21/07/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (17/07/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (11/07/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (30/06/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (23/06/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (16/06/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (12/06/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (05/06/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (26/05/2560)
images/house2558/0icon.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (22/05/2560)
images/house2558/icon-news6.png RSS
images/house2558/0icon.png  การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (11/06/2567)
images/house2558/0icon.png  CBDC: สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ความท้าทายใหม่ของภูมิทัศน์การเงินไทยในอนาคต (09/05/2567)
images/house2558/0icon.png  มาตราการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ AI (30/01/2567)
images/house2558/0icon.png  สิทธิประโยชน์ของไรเดอร์ส่งอาหาร (17/01/2567)
images/house2558/0icon.png  การส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังสะอาด (17/01/2567)
images/house2558/0icon.png  การจัดตั้งสถานบันเทิงแบบครบวงจร และธุรกิจกาสิโนที่ถูกกฎหมาย (18/12/2566)
images/house2558/0icon.png  การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (16/11/2566)
images/house2558/0icon.png  บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (31/10/2566)
images/house2558/0icon.png  ความหวังของการขนส่งไทยกับกรมราง (28/09/2566)
images/house2558/0icon.png  มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย (18/09/2566)
ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจำปี สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
บริการข้อมูลกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสืบค้นข้อมูลสำหรับการประชุมสภา (Android Version) เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสผ. กู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
คุณธรรมคนสภา ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง แก้ทุจริต
วีดิทัศน์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2244 2500 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 5 ต.ค. 58)